7. 5.      Ne     5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9. 5.      Út      Památka sv. Kateřiny z Boloně, panny

12. 5.    Pá      Památka sv. Leopolda Mandiče, kněze

14. 5.    Ne     6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Tuto neděli 7. května proběhne při mších peněžní sbírka na pronásledované křesťany.
 • V pondělí 8. května po mši sv. bude mít v našem kostele povídání a promítání o misijní dobrovolné službě na Papui Nové Guineji Anna Bártů ze Židenic.
 • V pondělí 8. května bude tradiční brněnská pěší pouť do Křtin. Informace jsou na plakátku.
 • Příští neděli 14. května při mši sv. v 10 hod. přistoupí 12 dětí z naší farnosti k prvnímu sv. přijímání.
 • V pátek 2. června se uskuteční Noc kostelů. Budeme rádi za pomoc. Kdo by se chtěl zapojit, zapište se, prosíme, v sakristii.
 • V neděli 9. července se v našem kostele uskuteční jáhenské svěcení. Otec biskup Pavel Konzbul vysvětí na jáhna bohoslovce Daniela Martinka. Všichni jste srdečně zváni.
 • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
  22. – 29. července ve Strojatíně. Ubytování bude v podsadových stanech. Přihlašování je na webových stránkách farnosti. Jsou poslední volná místa.
 • Tábor pro mládež od 11 let proběhne v termínu 8. – 15. července na faře v Deštné u Dačic. Ještě je pár volných míst. Přihlašování na webu Orla Husovice nebo farnosti.
 • V sobotu 24. června uzavřou církevní sňatek Petr Vrba a Pavlína Kocourková, kteří se účastní našich bohoslužeb.
Kategorie: Ohlášky