2. 4.       Ne     KVĚTNÁ NEDĚLE

6. 4.       Čt      Zelený čtvrtek

7. 4.       Pá     Velký pátek

8. 4.       So     Bílá sobota

9. 4.       Ne     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  • Dnes (na Květnou neděli) 2. dubna jste zváni na křížovou cestu v přírodě. Budeme ji konat v Rosicích. Sraz je v 15 hod. u prvního zastavení v Rosicích. Více informací je na plakátku na nástěnce, kde jsou i mapky.
  • Vy, kteří máte zájem, můžete se na Velký pátek před polednem a před večerními obřady a na Bílou sobotu před vigilií připojit k hrkání. Bližší informace jsou na plakátu na nástěnce.
  • Na Zelený čtvrtek bude od 21 hod. možnost soukromé noční adorace v Getsemanech. V sakristii je rozpis, prosíme, kdo máte zájem, přijďte se zapsat.
  • Na Velký pátek se bude konat peněžní sbírka na Boží hrob, to je na podporu křesťanů žijících ve Svaté zemi.
  • Na Bílou sobotu bude možnost modlitby v kostele u „Božího hrobu“ v časech 8:00- 11:30 a 15:00 – 18:00. Také prosíme, přijďte se zapsat do sakristie.
  • V neděli Zmrtvýchvstání Páně se budou při mších žehnat pokrmy.
  • Spolek Kolpingova rodina Soběšice vás zve na Společenský večer, který se uskuteční v sobotu 15. dubna v kulturním domě v Soběšicích. Bližší informace jsou na plakátku a na malých letáčcích, které jsou pro vás jako pozvánka.
Kategorie: Ohlášky