16. 4.     Ne     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

23. 4.     Ne     3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • V neděli 16. dubna po večerní mši sv. zde bude koncert smíšeného pěveckého sboru Bronislav z Bílovic nad Svitavou. Jste srdečně zváni.
  • V úterý 18. dubna v 17 hod. zde bude smírná pobožnost s adorací, budeme se modlit za mír ve světě.
  • V sobotu 22. dubna jsou všechny maminky, babičky, kmotry a duchovní matky zvány na setkání hnutí Modlitby matek, které se bude konat u nás na faře. Plakátek je na nástěnce.
  • Zveme děti od 3. do 7. třídy na prodlouženou víkendovku
    28. dubna – 1. května, která se uskuteční na faře v Libině. Těší se Kapi, Lucie a tým.

Kategorie: Ohlášky