ZELENÝ ČTVRTEK 6. DUBNA

 • Památka Večeře Páně18:00
  • ve 21:00 bude společná adorace v Getsemanech

VELKÝ PÁTEK 7. DUBNA

Je to den přísného postu, to znamená: od dovršení 14. roku platí tento den půst do masa; od dovršení 18. roku do započetí 60. roku také půst újmy, tzn. dosyta se najíst pouze jednou za den, další jídla jsou jen malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

 • Křížová cesta městem 9:00, sraz u fary.
  • 17:00 Korunka k Božímu milosrdenství, v 17:15 křížová cesta v kostele
  • Obřady v 18:00

BÍLÁ SOBOTA 8. DUBNA

 • 8:00 – 11:30, 15:00 – 18:00 h. možnost adorace u Božího hrobu
  • Obřady velikonoční vigilie ve 20:00

NEDĚLE 9. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Mše sv. v 7:30, 10:00, 18:00 (s žehnáním pokrmů)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 10. DUBNA

 • Mše sv. v 7:30 a v 18:00 hod.
Kategorie: Info