19. 3.     Ne   4. neděle postní

20. 3.     Po    Slavnost SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie – doporučený svátek

25. 3.     So   Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

26. 3.     Ne   5. neděle postní

  • V úterý 21. března v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací – budeme se modlit za mír ve světě.
  • V neděli 26. března od 11 hod. se bude na faře pořádat akce SWAP což je akce na výměnu oblečeni a jiného. Více na plakátku.
  • V sobotu 1. dubna jste všichni, ale zvláště děti, zváni od 15 hod. na Orlovnu, kde budou probíhat velikonoční dílničky.
  • Na Květnou neděli 2. dubna jste zváni na křížovou cestu v přírodě. Letos se ji pomodlíme v Rosicích. Sraz v 15 hod. u prvního zastavení v Rosicích. Více informací na plakátku.
  • Zveme děti od 3. do 7. třídy na prodlouženou víkendovku
    28. dubna – 1. května, která se uskuteční na faře v Libině. Přihlášky vzadu v kostele na nástěnce. Těší se Kapi, Lucie a tým.

Kategorie: Ohlášky