12. 3.     Ne   3. neděle postní

19. 3.     Ne   4. neděle postní

 • V tomto týdnu nebudou žádná společenství dětí a mládeže a příprava
  na 1. sv. přijímání.
 • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konáme v pátek v 17:30 a v neděli v 9:30 a v 17:30 hod.
 • Ve čtvrtek 16. března po mši sv. v 19 hod. jste zváni na faruna katechezi o víře Návraty ke kořenům.
 • Dne 17. – 18. března se bude na faře konat Postní duchovní obnova pro ženy s názvem: „Žena, nositelka Boží krásy“. Obnovu povede Pavla Cenková a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Je potřeba se přihlásit, podrobnosti jsou uvedeny na plakátku.
 • V neděli 26. března od 11 hod. se bude na faře pořádat akce SWAP – pro podporu udržitelnosti ve Františkánské rodině. Více na plakátku.
 • Na Květnou neděli 2. dubna jste zváni na křížovou cestu v přírodě. Letos se ji pomodlíme v Rosicích. Sraz v 15 hod. u prvního zastavení v Rosicích. Více informací na plakátku.
 • Zveme děti od 3. do 7. třídy na prodlouženou víkendovku
  28. dubna – 1. května, která se uskuteční na faře v Libině. Těší se Kapi, Lucie a tým.

Kategorie: Ohlášky