12. 2.     Ne   6. neděle v mezidobí

15. 2.     St    Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, pražských mučedníků

19. 2.     Ne   7. neděle v mezidobí

 • Čtvrtek 16. února po mši sv. v 19:00 jste zváni na faru na katechezi o víře Návraty ke kořenům.
 • Městská část Brno – sever vás zve 16. února od 18 hod. na Večer pro manžele a partnery s tématem Manželské kontrasty. Večerem bude provázet a známý brněnský kadeřník jáhen Jan Špilar. Více na plakátku. Jen nutné se přihlásit.
 • Jste zváni na Fašankový průvod Husovicemi, který se uskuteční 18. února. Sraz v maskách v 9:30 u Orlovny. Bude možné si objednat zabijačkové speciality. Více informací na plakátku.
 • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
  22. – 29. července ve Strojatíně. Ubytování bude v podsadových stanech. Přihlašování je na webových stránkách farnosti.
 • Tábor pro mládež od 11 let v termínu 8. – 15. července 2023. Přihlášky na stránkách Orel Husovice
 • Centrum pro studium demokracie a kultury vydalo knížku o profesorovi  
  P. Stanislavu Krátkém, politickém vězni, dělníkovi a biskupovi skryté církve. Je možné si ji zakoupit v sakristii.
 • V sakristii je možné si vyzvednout potvrzení o daru církvi.
 • Při lednové Tříkrálové sbírce se v naší farnosti vybralo 84 333 Kč. Díky vám všem: koledníkům, organizátorům i dárcům.
Kategorie: Ohlášky