8. 1.       Ne   Svátek KŘTU PÁNĚ

15. 1.     Ne   2. neděle v mezidobí

  • Tuto neděli po mši sv. můžete přispět na Tříkrálovou sbírku do kasičky, se kterou bude koledník vzadu v kostele.
  • Ve čtvrtek 19. ledna v 19 hod. na faře proběhne další setkání „Návraty ke kořenům“. Tentokrát se bude promítat film Příběh zrození. Mohou přijít všichni zájemci.
  • Kdo si žádáte potvrzení o daru církvi, prosíme přijďte se zapsat do sakristie.

Kategorie: Ohlášky