18. 12.  Ne   4. neděle adventní                                 

24. 12.   So   Štědrý den

25. 12.  Ne   Narození Páně                                        

  • Dnes v 15. hod. jste srdečně zváni do kostela na předvánoční vystoupení dětského souboru Barvínek.
  • V tomto týdnu již nebudou výuky náboženství, společenství dětí a mládeže ani příprava na první sv. přijímání.
  • V úterý v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací.
  • V sobotu 7. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Kdo by se chtěl zapojit do koledování a vytvořit skupinky, které budou chodit dům od domu, přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.
  • V sakristii jsou k dispozici farní kalendáře na příští rok. Cena je 150,-, čímž přispějete na farnost a na opravy našeho kostela.
  • V srpnu 2023 se uskuteční světové setkání mládeže s papežem v Lisabonu. Přihlašování do 20. prosince je se slevou. Více na www.svetovednymladeze.cz. Farnost Vám může částečně přispět. Obraťte se na br. Ignáce.
  • Pracovně vytížení manželé shánějí dobrovolníky, kteří by vždy v době jejich nepřítomnosti byli nápomocni jejich stařičké mamince. Kontakt je k dispozici v sakristii.
  • Vzadu u dveří so můžete vzít nové číslo farního časopisu Srdíčko.
Kategorie: Ohlášky