9. 10.     Ne   28. neděle v mezidobí                            

15. 10.   So   Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

16. 10.  Ne   29. neděle v mezidobí                            

  • V úterý 11. října po mši sv. jste zváni na společnou modlitbu chval.
  • Tuto neděli 9. října po mši sv. v 10 hod probíhá v naší farnosti SWAP, což je akce na výměnu oblečeni a jiného. Můžete se přijít podívat a vzít si jakoukoliv věc, kterou byste využili.
  • Někteří rodiče projevili zájem o výuku náboženství na ZŠ Janouškova. Bylo by to možné, ale jen za podmínky, že by se udělala skupinka v minimálním počtu 7 dětí z 1. – 4. třídy. Kdo byste měl zájem, přihlaste se s. Lucii nebo napište na farní e-mail nebo dejte svůj zájem vědět panu řediteli.

V polovině října se budou ve farnosti Obřany konat lidové misie. Jsou s tím spojené náročné přípravy. Při té příležitosti nás prosí o pomoc se zajištěním adorace v maloměřické kapli. Kdo jste ochotni se zapojit, přijďte se, prosíme, zapsat do sakristie. Plakátek a vzor zápisového formuláře je na nástěnce. Na židli u dveří je několik jejich zpravodajů s programem misií.  

Kategorie: Ohlášky