5. 6.       Ne   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

6. 6.       Po    Památka Panny Marie, Matky církve

7. 6.       Út    Slavnost posvěcení našeho kostela

9. 6.       Čt    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

11. 6.     So   Památka sv. Barnabáše, apoštola

12. 6.     Ne   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V pátek 10. června se uskuteční Noc kostelů. Budeme rádi za pomoc. Kdo by se chtěl ještě zapojit, zapište se, prosíme, v sakristii.
 • V týdnu od 13. června budou poslední setkání spolč Kvítka a Draci.
 • V pátek 17. června v 18:45 se přijďte podívat na stavění máje před kostelem. Bude doprovázeno cimbálkou s ochutnávkou hodového vína.
 • V sobotu 18. června jste zváni na Krojovanou pouť naší farnosti – Den Husovic. V 10 hod. mše sv. a po ní krojovaný průvod Husovicemi s požehnáním městu. Ve 14 hod. bude následovat zahájení kulturního programu při němž se bude tančit moravská beseda, československá beseda, vystoupí také dětský soubor Barvínek, škola Kung-fu, ZŠ Zemědělská,
  sbor Boni Discipuli a další.
 • Na tábor pro mládež od 11 let jsou ještě volná místa. Uskuteční se
  16. – 23. 7. na základně Strojatín. Přihlášky na farních stránkách i na webu
  Orla Husovice
 • Letní tábor Kolpingovy rodiny Soběšice se uskuteční od 30. července do 7 srpna v táborové základně Štítarech. Plakátek je na nástěnce.
 • Po mši sv. v 10 hod. jste zváni do farní kavárny, kde je pro děti připravené loutkové divadlo.

Kategorie: Ohlášky