24. 4.     Ne   2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

25. 4.     Po    Svátek sv. Marka, evangelisty

29. 4.     Pá    Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

1. 5.       Ne   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnes v neděli 24. dubna probíhá na faře SWAP, což je akce na výměnu oblečení a jiného. Bližší informace na plakátku vzadu v kostele a na letáčcích.
 • Ve čtvrtek 28. dubna v 19 hod. na faře jste zváni na katecheze o základech naší víry „Návraty ke kořenům“.
 • V sobotu 7. května uskutečníme farní pouť do Křtin. Více info na plakátku.
 • Děti ve věku 8 – 12 let zveme na víkendovku ve Fryšavě ve dnech
  6. – 8. května
  . Přihlášky jsou v sakristii nebo na faře.
 • V pátek a v sobotu 20.-21. května, se uskuteční akce Muži na vodě. Kdo má rád romantiku a dobrou partu, může se přihlásit u br. Didaka. Plakátek je na nástěnce.
 • Na tábor pro mládež od 11 let jsou ještě volná místa. Uskuteční se
  16. – 23. 7. na základně Strojatín. Přihlášky na farních stránkách i na webu
  Orla Husovice

Kategorie: Ohlášky