13. 3.     Ne     2. neděle postní

19. 3.     So     Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

20. 3.     Ne     3. neděle postní

  • V úterý 15. března v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Vzhledem k vážné situaci na Ukrajině jste všichni zváni ke společné modlitbě za mír. Každé úterý v 18:45 v kapli bratří na faře. Také se spojme v modlitbě růžence každý den ve 20:00 každý tam, kde je.
  • Kdo byste chtěl jakýmkoli způsobem pomoct lidem přicházejícím z Ukrajiny, můžete se napsat v sakristii do formuláře. Jakmile budeme vědět kde a jaká konkrétní pomoc je potřeba, dali bychom vám vědět.
  • Od příští neděle bychom při mši sv. v 10 hod. obnovili katecheze pro děti v kapli sv. Anny. Bude to pro samostatné děti bez účasti rodičů do 2 třídy. V dětském koutku bude příležitost pro malé děti, aby si vymalovaly nedělní obrázek.
  • Mateřská škola Janka se bude stěhovat a shání nové nebytové prostory pro skupinku 12 dětí. Kdybyste o něčem věděli, dejte vědět nám bratřím. Přijmou také uklízečku s úvazkem na 2 hod. práce.
Kategorie: Ohlášky