9. 1.       Ne     Svátek Křtu Páně

16. 1.     Ne     2. neděle v mezidobí

  • Nedělní mše sv. v 11:30 hod. již nebude.
  • Ve čtvrtek 13. ledna v 19 hod. bude na faře setkání farní rady.
  • Farní tábor pro děti, které ukončili první třídu do 10 let včetně se uskuteční 15. – 22. srpna ve Strojatíně. Téma a bližší informace budou uvedeny později. Ubytování bude v podsadových stanech.
  • Tábor pro mládež od 11 let se uskuteční 16. – 23. 7. na základně Strojatín.

Kategorie: Ohlášky