21. 11.  Ne     Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

22. 11.   Po      Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24. 11.   St      Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

26. 11.   Pá      Památka sv. Leonarda z Porta Maurizia, kněze

27. 11.   So     Památka sv. Františka Antonia Fasani, kněze

28. 11.   Ne     1. neděle adventní

  • V pátek 26. listopadu vyhlašujeme den přísného postu naší farnosti, který obětujeme za naše rodiny a problémy v nich a vyprošení si Božího požehnání. Při večerní mši sv. budeme pamatovat na tento úmysl. Po mši bude následovat krátká adorace.
  • V sobotu 27. listopadu se NEBUDE KONAT vázání adventních věnců.

Věnce, které si přinesete, budeme žehnat při všech mších 1. neděle adventní.

  • V neděli 28. listopadu v 16 hod. jste zváni na rozsvícení vánočního stromu před kostem.
  • V pondělí 29. listopadu v 15 hod. zde budeme sloužit mimořádnou mši sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných. Vy, kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.
  • Vzadu v kostel si můžete zakoupit brožuru Průvodce adventem.
  • Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+Jan Graubner, předseda ČBK

Kategorie: Ohlášky