3. 10.    Ne     27. neděle v mezidobí

4. 10.     Po     Slavnost sv. Františka z Assisi

7. 10.     Čt      Památka Panny Marie Růžencové

10. 10.   Ne     28. neděle v mezidobí

 • Společnou oslavu svátku sv. Františka uskutečníme dnes v rámci farní kavárny. Pro děti bude na zahradě připravený skákací hrad.
 • Dnes večer jste také srdečně zváni do kaple sester klarisek v Soběšicích na Transitus – tj. připomínku zesnutí sv. Františka. Modlitba začíná v 19:30.
 • O slavnosti sv. Františka bude mše sv. v Soběšicích i v Husovicích
  v 18 hod.,
  v Husovicích budou následovat slavnostní nešpory a krátká adorace.
 • V tomto týdnu začínají spolča dětí a mládeže. Dny a časy jsou vzadu na plakátech.
 • V úterý 5. října po mši sv. jste zváni na večer chval zde v kostele.
 • Ve středu 6. října začíná příprava na křest a biřmování dospělých, kterou vede br. Didak. Ještě je možnost se přihlásit v sakristii.
 • Na neděli 14. listopadu plánujeme tradiční akci „Dar lásky“. Uskutečníme ji opět formou farmářského trhu. Bližší informace jsou na nástěnce.
Kategorie: Ohlášky