26. 9.    Ne     26. neděle v mezidobí

27. 9.     Po      Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9.     Út      Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka,
hlavního patrona českého národa – doporučený svátek

29. 9.     St      Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. 9.     Čt      Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

1. 10.     Pá      Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

2. 10.     So      Památka svatých andělů strážných

3. 10.     Ne     27. neděle v mezidobí

  • O slavnosti sv. Václava bude mše sv. v Soběšicích i v Husovicích
    v 18 hod.
  • Společnou oslavu svátku sv. Františka uskutečníme v neděli 3. října po mši sv. v 10 hod. v rámci farní kavárny. Budeme rádi za jakýkoli příspěvek v podobě něčeho dobrého nebo finančního příspěvku. Pro děti bude na zahradě připravený skákací hrad.
  • Tutéž neděli večer (3.10.) jste srdečně zváni do kaple sester klarisek v Soběšicích na Transitus – tj. připomínku zesnutí sv. Františka. Modlitba začíná v 19:30.
  • Slavnost sv. Františka liturgicky oslavíme při večerní mši sv. v pondělí 4. října v 18 hod. Po ní budou následovat slavnostní nešpory a krátká adorace.
Kategorie: Ohlášky