12. 9.    Ne     24. neděle v mezidobí

13. 9.     Po      Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14. 9.     Út      Svátek Povýšení svatého kříže

15. 9.     St      Památka Panny Marie Bolestné

16. 9.     Čt      památka sv. Ludmily, mučednice

17. 9.     Pá      Svátek Vtisknutí ran sv. Otci Františkovi

19. 9.     Ne     25. neděle v mezidobí

  • Křesťanská výchova na ZŠ Zemědělská bude probíhat od října v úterý odpoledne, pokud se přihlásí dostatek dětí. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
  • Kája Blahová zve děti od 12 let do scholy. Zkoušky začnou od října v neděli v 9 hod. na faře. Více info na plakátku vzadu v kostele.
  • Příprava dospělých ke křtu a biřmování začne 6. října v 18:30 na faře. Přípravu povede br. Didak. Je nutné se přihlásit.
  • Příprava na biřmování pro mladé 15–20 let bude probíhat v rámci Teenspolča. První setkání ve středu 6. října v 18 hod. na faře.
  • Městská část Brno Sever zve na večer pro manžele s jáhnem Janem Špilarem, který bude 23. září od 18 hod. v sále Společenského centra na ulici Okružní. Vstup je zdarma.
  • Velké poděkování patří všem organizátorům husovického Skotačení, které proběhlo v sobotu na Orlovně.
  • Dnes 10. září je 60 let od mučednické smrti husovického katechety P. Albína Jaroslava Kvity. Výročí si připomene po mši sv. kolem 11 hod. před farou, kde vykonáme krátkou vzpomínkovou pobožnost. Jste srdečně zváni. 
Kategorie: Ohlášky