20. 6.       Ne   12. neděle v mezidobí

21. 6.        Po    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

24. 6.        Čt    Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

27. 6.       Ne   13. neděle v mezidobí

  • Velice děkujeme vám, kteří jste se zapojili do včerejší oslavy poutního dne Husovic, členům orelské jednoty a naším mládežníkům.
  • Od následující neděle 27. června bude již pořad bohoslužeb v původním rytmu – tedy v 7:30, 10:00 a 18:00. Na mši sv. v 10 hod. je dále nutné se přihlašovat přes internet.
  • Nedělní sbírky 27. června budou určeny na podporu bohoslovců.
  • V neděli 27. června jsme také zváni na primiční mši sv. novokněze Milana Werla, kterou bude slavit u kostela v Obřanech ve 14. hod. Při té příležitosti jsme byli poprošeni o pomoc v podobě 1000 zákusků, pokud možno bez krému. Prosíme vás hospodyňky, které byste byly ochotné upéci jeden až dva plechy, abyste se přišly teď po mši napsat do sakristie, abychom měli přehled o slíbeném množství, a zda budeme ještě muset žádat jinde. Upečené zákusky, prosíme, přineste na faru buď v pátek po večerní mši svaté v 19 hod. nebo v sobotu mezi 16. – 17. hodinou. Pak budou odvezeny do Obřan.  Za tuto pomoc vám srdečně děkujeme.
  • Jsou ještě volná místa na tábor pro mládež ve věku 11 – 16 let v Zubří, neváhejte, tábor se blíží. Přihláška je na farním i orelském webu.
Kategorie: Ohlášky