13. 6.       Ne   11. neděle v mezidobí

20. 6.       Ne   12. neděle v mezidobí

  • Dnes v 15 hod. bude poutní mše svatá v kapli sv. Antonína na Lesné.
  • V pondělí 14. 6. po večerní mši sv. bude zde v kostele v 19 hod. varhaní koncert žáků ZUŠ Smetanova. Mají připravený krásný program, jste srdečně zváni.
  • V sobotu 19. června jste srdečně zváni na Poutní den Husovic. V 10 hod. bude mše svatá, v 11 hod. svátostné požehnání, v 11:30 hod. slavnostní zahájení odpoledního programu s dechovou hudbou, vystoupením dětského folklórního souboru Barvínek, s občerstvením, trhy a dalším zajímavým programem.
  • Na tábor pro mladší děti jsou volná už jen tři místa. Přihlašování je možné do 13. června.
  • V neděli 20. června bude naposled mše svatá v 11:30 hod.
    27. června již bude pořad bohoslužeb v původním rytmu – tedy v 7:30, 10:00 a 18:00. Na mši sv. v 10 hod. je dále nutné se přihlašovat přes internet.
Kategorie: Ohlášky