2. 5.          Ne   5. neděle velikonoční

3. 5.          Po    Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6. 5.          Čt    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

9. 5.          Ne   6. neděle velikonoční

  • Pátek je první v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  •  V sobotu 8. května uzavřou v našem kostele manželství Marek Hřebíček z naší farnosti a Zuzana Pálešová z farnosti sv. Tomáše v Brně.
  • Ve dnech 4.–5. 6. se bude konat dle covid situace v kostele nebo na faře v Husovicích Duchovní obnova pro ženy nad encyklikou papeže Františka Gaudete et exsultate. Obnovu povede Marcela Dubská a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Přihlásit se můžete v sakristii nebo na kontaktech uvedených na plakátku, který je na nástěnce.
  • Plakátky a informace k letním táborům jsou na nástěnce.
Kategorie: Ohlášky