18. 4.       Ne   3. neděle velikonoční

23. 4.        Pá    Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

24. 4.        So    Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka, františkána

25. 4.       Ne   4. neděle velikonoční

  • V úterý 20. dubna v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Rozhodli jsme se, že letos uskutečníme 1. května pouť ZE Křtin. Autobus městské dopravy odjíždí do Křtin v 9:15 hod. ze Staré Osady. Ve Křtinách bude v 9:50. Tam si vyprosíme požehnání na cestu a vyrazíme. Do Husovic dojdeme na 17. hodinu, kdy začne prvosobotní mariánská pobožnost a po ní obvyklá večerní mše sv.

  • Letošní rozpočty naší farnosti:

Za opravy kostela v minulých letech dlužíme vám farníkům ještě 200 tisíc Kč. Pokračujeme v opravách vnitřních dveří kostela, požádali jsme o dotaci, odhadujeme, že se budeme muset podílet částkou cca 600 – 700 tis. Kč. K tomu bychom ještě rádi vybudovali nové WC vzadu u schodů. Tam budou náklady činit cca 500 tis. Z toho kanalizační přípojka bude stát asi 400 tis. Abychom to byli schopni zrealizovat budeme potřebovat vaše zvláštní přispění. Můžete přispívat na účet. Do poznámky uveďte „Příspěvek na WC.“

Kategorie: Ohlášky