14. 3.       Ne   4. neděle postní

19. 3.        Pá    Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek

21. 3.       Ne   5. neděle postní

  • Smírná pobožnost růžencového společenství bude v úterý 16. března v 17 hod. v kostele.
  • Ve středu je mše sv. 17 hod. v KOSTELE
  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek a v neděli v 17:30.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let bude 14. – 22. srpna

Na našich webových stránkách je již elektronická přihláška.

pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 10. – 17. července

Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice bude 24. července – 1. srpna ve Štítarech.

  • Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách také na katechumeny, kteří se v naší farnosti připravují na křest.
Kategorie: Ohlášky