24. 1.       Ne   3. neděle v mezidobí

25. 1.         Po    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

26. 1.        Út    Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

28. 1.        Čt    Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

30. 1.        So    Památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny

31. 1.       Ne   4. neděle v mezidobí

  • Dnešní neděle je nedělí Božího slova. Peněžní sbírky jsou určeny na biblický apoštolát.
  • Kdo by si žádal potvrzení o daru církvi, přijďte se prosím zapsat do tabulky v sakristii nebo zašlete email s celým jménem, adresou a částkou, kterou jste darovali.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!
Kategorie: Ohlášky