3. 1.          Ne   2. neděle po narození Páně

6. 1.          St    slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek

10. 1.       Ne   svátek Křtu Páně

Ve středu o slavnosti Zjevení Páně bude mše sv. v kostele v 18 hod!
Budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu.

  • Příští neděli budou mše sv. v 7:30, 9:00, 10:00, 11:30, 18:00 hod.
  • Příští neděli po mších svatých bude Tříkrálová sbírka.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!

Kategorie: Ohlášky