8. 11.       Ne   32. neděle v mezidobí

9. 11.         Po    Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. 11.      Út    Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve

11. 11.      St    Památka sv. Martina, biskupa

12. 11.      Čt    Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

13. 11       Pá    Památka sv. Anežky České, klarisky   

15. 11.     Ne   33. neděle v mezidobí

  • Zpovídání v neděli v 15–16 hod. P. Pacifik Matějka, kapucín a v 17–18 hod. P. Martin Kohoutek, a taktéž se bude podávat svaté přijímání u hlavních dveří kostela.
  • Plnomocné odpustky je možné získat po celý měsíc listopad. Nejvýše však osm odpustků.

Podmínky: svaté přijímání, návštěva hřbitova, modlitba Otče náš, věřím v Boha, modlitba na úmysl sv. Otce, nemít zalíbení v hříchu. Do pátku 13 listopadu je celá naše komunita v karanténě, nemůžeme vám, tedy poskytnut svátost smíření a sv. přijímání ve všední dny.

  • Kdo z vážného důvodu nemůže opustit domov kvůli nemoci, stáří nebo pandemii, může získat odpustky na dálku.

Podmínky: modlitba části breviáře za zesnulé nebo Korunka
k B. Milosrdenství nebo četba Evangelia z liturgie za zemřelé, nebo vykonání skutku obětováním svých bolestí a útrap vlastního života Bohu. A až to bude možné přistoupit ke svátosti smíření a přijímání.

  • Otec biskup Vojtěch Cikrle vyhlašuje na čtyři středy (11., 18., a 25. listopadu a 2. prosince) v celé diecézi dobrovolný vědomí a citelný půst za ukončení pandemie. K postu můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Otec biskup bude tyto dny prožívat s každým, kdo se připojí a všem ze srdce žehná.

Letošní příspěvek na Fond PULS činí 480 Kč za plnoletého člena farnosti. Prosíme, abyste v rámci svých možností do Fondu přispěli. Přitom můžete průběžně přispívat jako donátoři přímo na účet Fondu. Rozhodně navštivte stránky www.donator.cz

Kategorie: Ohlášky