29. 11.     Ne   1. neděle adventní

30. 11.      Po    Svátek sv. Ondřeje, apoštola

3. 12.         Čt    Památka sv. Františka Xaverského, kněze

6. 12.       Ne   2. neděle adventní

  • O nedělích bude mše svatá zatím jako doposud přenášena online v 10 hod. z kaple na faře. Odpoledne bude na faře v 15–16 hod. a v 17–18 hod. zpovídání a podávání svatého přijímání.
  • Ve všední dny od pondělí do soboty je od 17 do 18 hod. na faře zpovídání a v 18 hod. je v kapli sloužena mše svatá, které se můžete zúčastnit. Od pondělí je na mších sv., na svatbách a na pohřbech povolena účast 20 osob.
  • Dnes v neděli 29. listopadu v 17 hod. se bude před kostelem konat rozsvěcování vánočního stromu. Akce proběhne bez účasti veřejnosti a bude přenášena online. Odkaz najdete také na našich stránkách.
  • Pátek a sobota budou první v měsíci s pobožnostmi (v sobotu začne modlitba růžence v 17 hod.)
  • Děkujeme „Husovickým borcům“ za realizaci betléma před kostelem. Je to velmi pěkné přispění k duchovnímu koloritu Husovic. Díky vám!
  • Otec biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil na středu 2. prosince v celé diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie. V rámci svých možností se připojme!
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!
Kategorie: Ohlášky