1. 11.       Ne   Slavnost VŠECH SVATÝCH

2. 11.        Po    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

4. 11.        St    Památka sv. Karla Boromejského, biskupa  

8. 11.       Ne   32. neděle v mezidobí

  • Mše sv. vysíláme online ve všední den v 18 hod. a v neděli v 10 hod. Odkaz najdete na našich webových stránkách.
  • V neděli budeme zpovídat (po jednom příchozím v kapli sv. Anny) v 15–16
    a 17–18 hod. a taktéž podávat svaté přijímání u hlavních dveří kostela.
  • Plnomocné odpustky je možné získat po celý měsíc listopad. Nejvýše však osm odpustků. Celkově lze tedy odpustky získat kterýchkoli osm dní od 2. 11. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky: návštěva hřbitova, Otče náš, věřím v Boha, modlitba na úmysl sv. Otce, nemít zalíbení v hříchu, svaté přijímání.

  • Kdo z vážného důvodu nemůže opustit domov kvůli nemoci, stáří nebo pandemii, může získat odpustky na dálku.

Podmínky: modlitba části breviáře za zesnulé nebo Korunka
k B. Milosrdenství nebo četba Evangelia z liturgie za zemřelé, nebo vykonání skutku obětováním svých bolestí a útrap vlastního života Bohu. A až to bude možné přistoupit ke svátosti smíření a přijímání.

Kategorie: Ohlášky