27. 9.        Ne   26. neděle v mezidobí

28. 9.        Po    Slavnost sv. Václava, mučedníka a patrona Českých zemí

29. 9.        Út    Svátek s. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30. 9.        St    Památka sv. Jeronýma

1. 10.        Čt    Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

2. 10.        Pá    Památka Andělů strážných                 

4. 10.       Ne   Slavnost sv. Františka z Assisi

  • Spolčo Mimoni a Kvítka bude mít první setkání ve čtvrtek 1. 10. v 16 hod. na faře. Ještě je na vývěsce vzadu v kostele rozpis společenství pro mládež 13 PLUS. Setkávání upřesníme příští neděli.
  • 2. října začínáme další cyklus devíti prvních pátků a prvních mariánských sobot v naší farnosti. Začátek v 17 hod. v kostele modlitbou růžence a rozjímání. Bude navazovat na mši sv. v 18 hod.
  • Farní pouť do Křtin započneme v sobotu 3. 10. v 8 hod. požehnáním v husovickém kostele. Poté půjdeme pěšky do Obřan a do Bílovic nad Svit. Dále lesem do Křtin. Ve Křtinách bude v 15:30 růženec a v 16 hod. mše sv. Návrat proběhne linkovým autobusem. Je možné se také připojit v 9 hod. v Obřanech na konečné tram č. 4. Anebo v 10 – 10:30 hod v Bílovicích na náměstí. Jste moc vítání. Přijeďte i autem na mši svatou.
  • V sobotu 3. října jste srdečně zváni do kaple sester klarisek v Soběšicích na Transitus – tj. připomínku zesnutí sv. Františka. Modlitba začíná v 19:30.
  • Společnou oslavu sv. Františka uskutečníme po „desáté“ v kavárně.  

Kategorie: Ohlášky