13. 9.        Ne   24. neděle v mezidobí

14. 9.        Po    Svátek Povýšení svatého kříže

15. 9.        Út    Památka Panny Marie Bolestné

17. 9.        Čt    Svátek Vtisknutí ran sv. Otci Františkovi

18. 9.        Pá    Památka sv. Josefa z Kupertina, kněze

20. 9.        Ne   25. neděle v mezidobí

  • Jste srdečně zváni do kavárny, kde můžete popřát otci Danielovi k narozeninám a k výročí jeho kněžského svěcení.
  • V pondělí večer v 19 hod. bude setkání farní rady.
  • Křesťanská výchova v náboženství na ZŠ na Zemědělské ul. bude probíhat od října v úterý odpoledne. Přihlášky jsou k dispozici ve škole.
  • Na vývěsce vzadu v kostele je rozpis společenství dětí a mládeže. Prosíme, abyste do rozpisů zapsali děti, které by měly o spolča zájem. Spolča začnou od října.
  • V neděli 20. září zde otec biskup Vojtěch Cikrle udělí třinácti  mládežníkům svátost biřmování.
  • V sobotu 3. října jste zváni na pěší farní pouť do Křtin, která byla v květnu zrušena. Trasu a program připravujeme.
Kategorie: Ohlášky