7. 6.        Ne     Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

11. 6.      Čt      Památka sv. Barnabáše, apoštola

13. 6.      So     Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve  

14. 6.      Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Zapisování do formuláře bude potřeba pouze na mši sv. v 10 hod. Ten naleznete na našich webových stránkách.

  • Akce Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 12. června. Naše farnost se do této akce letos nezapojí.
  • V sobotu 13. června bude zde v kostele od 9 hod. čištění svícnů, prosíme ochotné dobrovolníky o pomoc.
  • V sobotu 20. června bude v katedrále jáhenské a kněžské svěcení. Pamatujte v modlitbě.
  • Téhož dne v 10 hod. zde bude celebrovat mši svatou za Husovice br. Filip.
  • V pátek 26. června budeme při večerní mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.
  • V sobotu 27. června uzavřou zde v kostele svátostné manželství Ondřej Špetík a Klára Němcová.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let, hlaste se do konce června

pro mládež je již plně obsazen.

Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.

Kategorie: Ohlášky