21. 6.       Ne   12. neděle v mezidobí

24. 6.        St    Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

28. 6.        Ne   13. neděle v mezidobí – sbírka na bohoslovce

  • V pondělí 22. června v 19 hod. zde bude varhanní koncert žáků ze ZUŠ Smetanova.
  • V pátek 26. června budeme při večerní mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.
  • V sobotu 27. června uzavřou zde v kostele svátostné manželství Ondřej Špetík a Klára Němcová.
  • Svátostné manželství uzavřou v sobotu 18. 7. 2020 ve Slavkově u Brna pan Václav Haičman z Brna a slečna Kateřina Šujanová z Hodějic.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let, hlaste se do konce června, jsou ještě volná místa.

Chtěli bychom vás poprosit o podporu a to pořízením některých potravin. Jejich seznam je v sakristii. Všem dárcům děkujeme.

Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.

Kategorie: Ohlášky