24. 5.     Ne     7. velikonoční

26. 5.      Út     Památka sv. Filipa Neriho, kněze

30. 5.      So     Památka sv. Zdislavy                                                   

31. 5.     Ne     Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV.

Zveme na vigilii Ducha Svatého, která bude v sobotu 30. května v 18 hod.

Od pondělí 25. května je povoleno shromažďování do 300 osob. Ale vzhledem k dodržení dvoumetrových rozestupů (mimo členy jedné domácnosti) je kapacita našeho kostela 180 lidí.

V kostele jsou vyznačená místa k sezení.

V neděli 31. května budou mše sv. v 7:30, 10:00, 11:30 a v 18:00. 

Zapisování do formuláře bude potřeba pouze na mši sv. v 10 hod. Ten naleznete na našich webových stránkách pod názvem „Zápis na mše sv.“

  • Sbírka na charitativní účely proběhne při mších sv. v neděli 31. května.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let bude 23. – 29. srpna, hlaste se do konce června

pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 11. – 18. července, hlaste se do konce května

  • Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.
Kategorie: Ohlášky