15. 3. 3. neděle postní

19. 3. slavnost sv. Josefa snoubence Panny Marie

22. 3. 4. neděle postní

  • Naše bohoslužby budeme přenášet online z kaple na faře ve všední den v 18:00 a v neděli v 10:00.  Kněží budou sloužit mše svaté na všechny vaše úmysly, které jsou zapsány v intenční knize.
  • Po večerní streamované mši svaté jste ještě zváni k online nešporám, které obětujeme za ochranu rodin v naší farnosti.
  • V pátek v 17:30 bude přenášena online pobožnost křížové cesty.
  • O nedělích od 17 – 18 hod. budeme v kostele zpovídat. Svátost smíření si můžete domluvit také individuálně telefonicky.
  • Ve všedních dnech pokračuje zpovědní služba v kostele u kapucínů.

Kategorie: Ohlášky