23. 2.       Ne   7. neděle v mezidobí

26. 2.        St    POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

1. 3.          Ne   1. neděle postní

 • Dnešní peněžní sbírka je na Haléř sv. Petra.
 • Farní rada se sejde v pondělí 24. února v 19 hod.
 • Masopustní kolenová večeře se uskuteční v úterý 25. února po večerní mši sv. na faře. Jako vstupné přineste sebou „své koleno“ a pečivo. Pití bude zajištěno.
 • Na Popeleční středu bude mše sv. mimořádně v 18 hod. v kostele. V Soběšicích nebude mše sv. ráno, ale v 18 hod. Při mších bude udělován popelec.
  Je to den přísného postu: věřící od 14ti let jsou vázáni postem od masa, a ve věku od 18 do 60 let také postem újmy, to znamená, že se mohou najíst dosyta jen jednou za den, ostatní jídla jsou malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.
 • Zveme na moderovanou adoraci, která bude ve čtvrtek 27. února v 18:45 na téma „Vy jste sůl země“. Plakátek zde.
 • Pobožnost křížové cesty během postní doby bude bývat v pátek v 17:30 a v neděli v 9:30.
 • Postní duchovní obnova pro ženy se bude konat na faře v Husovicích ve dnech 27. – 28. března 2020. Obnovu povede a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Přihlásit se můžete v sakristii nebo na kontaktech uvedených na plakátku, který je na nástěnce.
 • Farní tábor:
  pro děti ve věku 7 – 10 let bude 23. – 29. srpna
  pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 11. – 18. července

Kategorie: Ohlášky