29. 12.   Ne    Svátek SVATÉ RODINY – mše sv. s obnovou manželského slibu
1. 1.        St      Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
2. 1.        Čt      Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3. 1.        Pá     Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
5. 1.       Ne     2. neděle po narození Páně

Bohoslužby:
31. prosince 17:00, na poděkování za uplynulý rok
1. ledna 7:30, 10:00 18:00;
6. ledna mše sv. v Soběšicích pouze v 18:00
• V pondělí 6. ledna se uskuteční farní rada v 19:00
• V sobotu 4. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosíme o pomoc. Zájemci se mohou zapsat v sakristii. Sejdeme se v 9 hod. na faře.
• Nabízíme vám nové farní kalendáře na rok 2020, v ceně 100,- Kč za kus. Jejich zakoupením přispějete na opravy kostela.

Kategorie: Ohlášky