20. 10.    Ne   29. neděle v mezidobí
  23. 10.     St    Svátek sv. Jana Kapistrána, kněze
  27. 10.    Ne   29. neděle v mezidobí

  • V pondělí 21. října v 19:30 bude na faře farní rada.
  • Ve čtvrtek 24. října v 18:45 jste zváni na moderovanou adoraci. Více zde.
  • Ze soboty 26. na neděli 27. října se mění čas o hodinu nazpátek.
  • Na základě zvláštního dovolení mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
  • V neděli 17.  listopadu se uskuteční tradiční akce „Dar lásky“, při níž se budou prodávat domácí produkty, a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti. Do akce se můžete zapojit buď přinesením nějakých domácích výrobků, nebo pak zakoupením produktů. Více na plakátku.
  Kategorie: Ohlášky