6. 10.    Ne    27. neděle v mezidobí
7. 10.     Po    Památka Panny Marie Růžencové
13. 10.  Ne   28. neděle v mezidobí

  • Dnes (v neděli 6. října) je poslední možnost odevzdat přihlášku na víkendovku pro děti ve věku 10 – 14 let, která bude 18. – 20. října v Nových Hradech u Skutče. Více informací na plakátku.
  • V pondělí 7. října v 16:45 se na faře poprvé sejdou společenství Kvítka, Mimoni a Něcomezi.
  • Ve středu 9. října v 16 hod. bude na faře první příprava na první sv. přijímání. Součástí je navazující dětská mše sv. v 17 hod. na faře. Rozpis další výuky náboženství a společenství zde.
  • V pátek 11. října bude mše sv. již v 17 hod. Po ní v 18 hod. jste srdečně zváni na benefiční koncert „Pro Elišku“, který je součástí beatifikačního procesu S.M. Elišky Pretschnerové – školské františkánky. Více informací na plakátku.
  • 7. října od 18 hod.bude v kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské náměstí) slavena Růžencová slavnost. Následující mši bude sloužit otec biskup Pavel Konzbul.
    Kategorie: Ohlášky