23. 6.   Ne   Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
24. 6.    Po   Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
28. 6.   Pá   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
29. 6.    So   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek
30. 6.   Ne   13. neděle v mezidobí

  • Tuto neděli jsou všechny sbírky věnované na bohoslovce.
  • V pondělí 24. června jste srdečně zváni na benefiční koncert „Nelča míří do Keni“, který proběhne 19:30 v kostele v podání husovické scholy Husband. Vybrané peníze budou použity na náklady spojené s cestou naší farnice Nelči na misie do Keni.
  • Velice prosíme farníka, který si vypůjčil Farní kroniku, aby ji navrátil.
  • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během června zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
  • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sákristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.
  • V sobotu 13. července zde uzavřou sňatek Lenka Pragerová z farnosti Brno – Husovice a Miroslav Tichý z farnosti Brno – dóm.
  • Blíží se farní tábor. Aby mohla být jeho cena dostupná i rodinám s více dětmi, chtěli bychom vás poprosit o podporu a to pořízením některých potravin. Jejich seznam je v sákristii. Všem dárcům děkujeme.
Kategorie: Ohlášky