17. 3.   Ne     2. neděle postní
19. 3.    Út      Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek
24. 3.   Ne     3. neděle postní

  • V pondělí 18. března v 19 hod. se v kostele uskuteční varhanní a pěvecký koncert v podání ZUŠ Smetanova.
  • V úterý 19. března v 17 hod. v kostele bude smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Na nástěnce je pozvánka na tradiční pouť do Mariazell, která se bude konat 8. května.
  • Farní tábor se uskuteční 6. – 13. července na faře Sněžné. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Kategorie: Ohlášky