24. 2.   Ne   7. neděle v mezidobí

2. 3.     Ne   8. neděle v mezidobí

  • V neděli 24. února je sbírka Haléř sv. Petra.
  • Ve čtvrtek 28. února po mši sv. jste všichni srdečně zváni na moderovanou adoraci. Tentokrát na téma Ježíš pramen života.
  • V sobotu 2. března jste zváni na fašankový průvod Husovicemi, který začíná v 10 hod. u fary. Více informací na plakátku.
  • Od března jsou děti zvány na nově vznikající spolčo rybářů. Vede ho Martin Štork a Jan Kummer. Informace na plakátku.
  • Potvrzení o darech Církvi jsou k dispozici v neděli v sakristii, ve všedních dnech na faře.
  • Na nástěnce je pozvánka na tradiční pouť do Mariazell, která se bude konat 8. května.
  • Jedna maminka z naší farnosti se dvěma dětmi hledá nové bydlení, informace k tomu jsou na nástěnce.

 

Kategorie: Ohlášky