17. 2.   Ne    6. neděle v mezidobí
22. 2.    Pá    Svátek Stolce svatého apoštola Petry
23. 2.    So    Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
24. 2.   Ne    7. neděle v mezidobí

  • V úterý 19. února v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Příští neděli 24. února při všech mších sv. proběhne sbírka Haléř sv. Petra.
  • V neděli 24. února po každé mši sv. zde bude udělována svátost pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout ti, kdo se ocitají v nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří. Kdo ji chcete přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.
  • Potvrzení o darech Církvi jsou k dispozici v neděli v sakristii, ve všedních dnech na faře.
  • Potvrzení o daru Lásky je již připraveno, můžete si ho vyzvednout.
  • Pozvání do farní kavárny.
Kategorie: Ohlášky