27. 1.  Ne   3. neděle v mezidobí
28. 1.  Po    Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
30. 1.  St     Památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny
31. 1.  Čt     Památka sv. Jana Boska, kněze
2. 2.    So    Svátek Uvedení Páně do chrámu
3. 2.    Ne   4. neděle v mezidobí

  • V pondělí 28. ledna v 19 hod. se na faře uskuteční pastorační rada.
  • Ve středu 30. ledna v 19 hod. se uskuteční prví „alfa setkání“.
  • Orel  a farnost  Husovice vás zvou na Námořnický ples, který bude
    února na Orlovně v Husovicích. Cena vstupenky je  250 Kč včetně menšího občerstvení. Vstupenky je možno rezervovat ihned a to buď na kontaktech uvedených na plakátku nebo osobně u Standy Kselíka a Moniky Kummerové. Další info na webu nebo FB. Také budeme vděčni za půjčení věcí na výzdobu k tématu a dary do tomboly.
  • Potvrzení o darech Církvi jsou k dispozici v neděli v sakristii, ve všedních dnech na faře.
  • Potvrzení o daru Lásky je již připraveno, můžete si ho vyzvednout.
  • Koledníci si mohou v sákristii vyzvednout plavenky jako poděkování za Tříkrálovou sbírku.
  • Pozvání do farní kavárny.
Kategorie: Ohlášky