4. 11.   Ne   31. neděle v mezidobí
8. 11.    Čt    Památka bl. Jana Dunse Scota, kněze
9. 11.    Pá   Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. 11.  So   Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. 11. Ne   32. neděle v mezidobí

  • Ve středu 7. listopadu bude mše sv. pro děti v 17 hod. v kostele a po ní bude svatomartinský průvod s lampiony zakončený pohoštěním na faře. Bude vítáno, kdo by chtěl přinést něco k občerstvení.
    Více klikni zde
  • V neděli 18. listopadu se uskuteční tradiční akce „Dar lásky“, při níž se budou prodávat domácí produkty a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti. Do akce se můžete zapojit buď přinesením nějakých domácích výrobků, nebo pak zakoupením produktů. Více klikni zde
  • V sobotu 24. listopadu jste zváni na adventní duchovní obnovu v Soběšicích u sester klarisek. Více informací na nástěnce.
  • V sakristii si můžete koupit farní kalendář na nový rok
Kategorie: Ohlášky