21. 10. Ne 29. neděle v mezidobí
23. 10. Út Svátek sv. Jana Kapistrána, kněze
28. 10. Ne 30. neděle v mezidobí

  • V pondělí v 19:00 hod. bude setkání farní rady.
  • Ve čtvrtek října bude po mši sv. moderovaná adorace. Všichni jste zváni.
  • Příští víkend ze soboty na neděli bude změna letního času na zimní.
  • Příští neděli budou v duchovním centru na Lesné slavnostní bohoslužby k poctě blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové. Od 11:30 hod. tam bude hodina otevřených dveří na stavbě.
  • Na základě zvláštního dovolení mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

 

 

Kategorie: Ohlášky