12. 8. Ne 19. neděle v mezidobí
14. 8. Út Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
15. 8. St Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek
17. 8. Památka sv. Beatrice de Silva, panny
19. 8. Ne 20. neděle v mezidobí

 

Od soboty 11. srpna do středy 15. srpna a v sobotu 18. srpna proběhnou oslavy Dne Brna. Plakátek je k dispozici u tiskovin.

Biskupství brněnské vypsalo výběrové řízení na obsazení následujících pracovních míst: stavební technik (s pracovištěm v Brně), administrátor projektů (s pracovištěm v Brně) a technik stavebních investic pro znojemsko. Informace jsou k dispozici u tiskovin.

8. září se uskuteční pouť do Hájku. 

8. září se uskuteční také tradiční pouť růžencového společenství do Vídně. Tam navštívíme Votivní kostel, od něho půjdeme cestou, po níž P. Petr Pavlíček vedl světelný průvod při modlitbách za svobodu Rakouska. Dále navštívíme kapucínský kostel Panny Marie, kde je pochován balahosl. Marco de Aviano, jedna z hlavních postav odražení tureckého nebezpečí v r. 1683. Poté se odebereme do františkánského kostela sv. Jeronýma, kde se pomodlíme u hrobu P. Petra Pavlíčka. Po 14. hodině se přemístíme do katedrály sv. Štěpána. Zde po přivítání a tematické přednášce bude následovat modlitba růžence s poutníky z dalších evropských zemí a pak slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat salcburský arcibiskup Franz Lackner. Cena za autobus je 350,- Kč. Plakátek s dalšími informacemi si můžete vzít u tiskovin.

Kategorie: Ohlášky