Schola zpívá 1x za měsíc neděli a při různých slavnostech. Zveme další děti a mládež, aby se zapojili do zpěvu.
Vede Karolína a Klára Blahovi