Každou neděli po mši svaté v 10:00 hod. jste zvání na přátelské setkání ve farní kavárně.
V zimním období do vytápěných sklepních prostorů a v létě na naši zahradu, kde je prostor pro děti k dovádění.