19. neděle v mezidobí – 9. 8. 2020

9. 8.          Ne   19. neděle v mezidobí 10. 8.        Po    Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 11. 8.        Út    Svátek sv. Kláry z Assisi, panny 14. 8.        Pá    Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 15. 8.        So    Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek 16. 8.        Číst více…

Roušky

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou opět povinné roušky nad 100 lidí v uzavřeném prostoru. Z toho vyplývá povinnosti roušky na mši sv. v kostele v neděli, kde je vždy více jak 100 účastníků. Děkujeme za pochopení.

15. neděle v mezidobí – 12. 7. 2020

12. 7.       Ne   15. neděle v mezidobí 15. 7.        St    Svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 19. 7.        Ne   16. neděle v mezidobí Ve čtvrtek 16. července v 18 hod. bude sloužit mši svatou novokněz, zdejší rodák, Robert Benno Štěpánek. Po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání. Jste srdečně zváni.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. 6. 2020

5. 7.          Ne   Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 9. 7.          Čt    Památka sv. Mikuláše Piecka a druhů, holadských mučedníků 11. 7.        So    Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 12. 7.        Ne   15. neděle v mezidobí Ve čtvrtek 16. července v 18 hod. bude sloužit mši Číst více…

13. neděle v mezidobí – 28. 6. 2020

28. 6.       Ne   13. neděle v mezidobí 29. 6.        Po    Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů, hl. patronů brněnské diecéze – doporučený svátek 3. 7.          Pá    Svátek sv. Tomáše, apoštola 5. 7.          Ne   Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy V neděli 28. června je sbírka na bohoslovce. Číst více…