Každý čtvrtek po večerní mši svaté je v kostele eucharistická adorace a 4. čtvrtek připravuje mládež adoraci moderovanou s aktivitou, chválami a modlitbami na určité téma.
Přijďte společně s námi chválit Pána.